Dezinfekcijas līdzeklis Merida Epidemin Plus+  NMD101
Pirkt
Ielikt grozā
Aplūkot grozu

Dezinfekcijas līdzeklis Merida Epidemin Plus+


1LArtikuls: NMD101


Cena bez PVN: 13.05


Koncentrēts tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis uz kvaternāro amonija savienojumu bāzes. Darbības spektrs: fungicīds, baktericīds un virucīds. Tam ir aktīva biocīdā iedarbība. Paredzēts dezinfekcijai visām ūdens izturīgām virsmām. Var tikt pielietos medicīnas iestādēs, pārtikas uzņēmumos (tai skaitā uzņēmumos, kur ir saskarsme ar pārtiku), aprūpes namos u.c. Koncentrātu var izmantot arī veļas dezinfekcijai un lietot veļas mazgājamā mašīnā.

Lietošana/dozēšana:

Baktericīds/Fungicīds: 15min /4% - 40 ml/ 1L ūdens

Mikobaktericīds  (TBC): 30min/ 7% - 70ml/ 1L ūdens

COVID-19 virucidālā aktivitāte: 30min/ 4% - 40 ml/ 1L ūdens

Virucidāla aktivitāte pret H5N1 putnu gripu: 15min/ 2% - 20 ml/ 1L ūdens

Virucidāla aktivitāte pret H1N1 cūku gripas vīrusu : 30min/ 4% - 40 ml/ 1L ūdens

 *Virsmas, kurām ir saskarsme ar pārtiku, ir jāpārslauka ar tīru ūdeni.

** Virsmas var tikt izmantotas tūlīt pēc dezinfekcijas veikšanas. Nav nepieciešams vēdināt telpas.

Aktīvā viela:100 g preparāta satur: didecildimetilamonija hlorīds 7g. Arī < 5% nejonu virsmaktīvās vielas, <5% 2-aminoetanols un palīgvielas.

Bīstami: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.Var izraisīt elpceļu kairinājumuAtbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem.Izmantot aizsargcimdus /aizsargtērpu/acu aizsargus/sejas aizsargus.JA NORĪTS: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.  Noskalot ādu ar ūdeni vai nomazgāt dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas, ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. JA IEELPOTS: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Steidzami nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība (dodieties pie ārsta ar šī produkta drošības datu lapu).

Biocīda inventarizācijas numurs: LV27112020/8623
PDF formātā
 
Pievienoties
Lietotājs
Parole
Pievienoties
Reģistrēties
Jūsu pirkuma grozs tukšs
Anketa