Graffiti-Entferner (grafiti krāsas noņēmējs) 007/1
Pirkt
Ielikt grozā
Aplūkot grozu

Graffiti-Entferner (grafiti krāsas noņēmējs)


1LArtikuls: 007/1


Cena bez PVN: 15.40


Speciāls tīrīšanas līdzeklis grafiti un krāsu smērējumu noņemšanai. Ātri un efektīvi noņem grafiti, krāsu un flomāsteru smērējumus, kā arī plānā kārtā uzklātas vienkomponenta aerosola krāsas no attiecīgi pamatīgi krāsotām virsmām, piemēram, no alumīnija, metāla (vagoni, autobusi, sabiedriskā transporta pieturas, telefona būdiņas, cigarešu automāti), stikla, sabiedrisko transportlīdzekļu ārpuses un iekšpuses, ceļa zīmēm un flīzēm. Piemērots arī košļājamās gumijas un līmes atlikumu noņemšanai no tekstilizstrādājumiem (materiālu pirms lietošanas pārbaudīt uz krāsas noturību).

Lietošana/dozēšana: Gatavs lietošanai. Uzklāt ar lupatiņu vai birsti. Ļaut iedarboties 1-10 minūtēm, pēc tam nomazgāt ar lielu daudzumu auksta ūdens (optimāli ar augstspiediena iekārtu).

Satur: Apelsīnu terpēnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

UZMANĪBU: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem.  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus /aizsargdrēbes /acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

pH 5

 
PDF formātā
 
Pievienoties
Lietotājs
Parole
Pievienoties
Reģistrēties
Jūsu pirkuma grozs tukšs
Anketa