Merida Polana DDR + līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai MAD256
Pirkt
Ielikt grozā
Aplūkot grozu

Merida Polana DDR + līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai


800mlArtikuls: MAD256


Cena bez PVN: 10.69


Līdzeklis ķirurģiskai un higiēniskai roku dezinficēšanai. Piemērots lietošanai gan sadzīves apstākļos,  gan profesionālai lietošanai (medicīnas iestādēs, pārtikas uzņēmumos, sabiedriskajā sektorā, skolās, bērnudārzos u.c).

Lietošana/dozēšana: Apmēram 3ml iemasē rokās līdz tās kļūst sausas un 30 sekundes ļaut iedarboties. Rokas nav nepieciešams noskalot ar tīru ūdeni.

Aktīvā viela: 2-propanolu (izopropanolu) 36g/100g, etanols 28g/100g, 2-fenoksietanols 0.5g/100g.

Bīstami: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti ar ūdeni. NEIZRAISĪT vemšanu.  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem.

Inventarizācijas numurs: LV16072020/5487.
Dozatori
PDF formātā
 
Pievienoties
Lietotājs
Parole
Pievienoties
Reģistrēties
Jūsu pirkuma grozs tukšs
Anketa