LEOCID SEPT CURA1
Pirkt
Ielikt grozā
Aplūkot grozu

LEOCID SEPT


Dezinfekcijas līdzeklis rokām 1LArtikuls: CURA1


Cena bez PVN: 14.54


Leocid Sept ir ātras iedarbības spirta līdzeklis roku un ādas dezinfekcijai. Ātrai instrumentu dezinfekcijai. Piemērots higiēniskai un ķirurģiskai roku dezinfekcijai, ādas dezinficēšanai pirms injekcijām un ķirurģiskām operācijām. Kā arī paredzēts lietošanai pārtikas aprites uzņēmumos, frizētavās un kosmētikas salonos. Fungicīds, baktericīds, ieskaitot tuberkulozi, deaktivizē vīrusus, iedarbojas arī pret HIV/hepatītu B. Ir iekļauts Vācijas Higiēnas un mikrobioloģijas sabiedrības (DGHM) sarakstā. 

Lietošana/dozēšana:Higiēniskai roku dezinfekcijai: neatšķaidītā veidā apmēram 3-5 ml iemasēt rokās vismaz 30 sekundes un ļaut iedarboties. Instrumentiem dezinfekciju veikt iemērcot vai apsmidzinot, ekspozīcija 30 sekundes.

Satur: izoproponolu.Uzmanību: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Atbrīvoties no satura/tvertnes pēc likumā noteiktās kārtības.

Aktīvā viela: 100g vielas satur 63.1g propan-2-ols , Inv., nr.: 26052009/4191

 

 
PDF formātā
 
Pievienoties
Lietotājs
Parole
Pievienoties
Reģistrēties
Jūsu pirkuma grozs tukšs
Anketa